Halifeli Köyü Web Sitesi

On iki hizmet sahipleri

Her Ayin-i Cemde on iki hizmet sahibi hizmetlerini yerine getirirler. Bunlar sırasıyla;

Cemde oniki hizmet görevlileri

1-DEDE (PİR-MÜRŞİD): Cemi yöneten,yükseköğretim görevlisi,hakem,hakim,üst bilgili.

2-REHBER (yol gösteren): İlköğretim görevlisi,oniki hizmet sorumlusu.

3-ZAKİR (ozan, aşık, sanatçı) Saz,söz ustası.

4-GÖZCÜ (Gözlemci) Cem evinde düzeni,sükuneti,disiplini sağlar.

5-ÇERAĞCI (Işıkçı) Cem evinde meydanı aydınlatır,delilci.

6-PEYK (Haberci): Halkı cem evine (yerine) çağıran.

7-NİYAZCI (Lokmacı, kurbancı, sofracı) Halkın, evlerinden getirdiği yiyeceklerle (Niyaz) ilgilenir

8-PERVANE (Semah ve meydan sorumlusu) Meydan ve semahla ilgilenir.

9-İZNİKÇİ (Temizlik Sorumlusu) Temizlik ihtiyaç malzemeleri bulundurur. (Su,sabun, havlu,kap vs..)

10-FERRAŞ (Süpürgeci) Cem meydanında simgesel temizlik görevini yapar.

11-SAKKACI (Saka,su dağıtıcı) Cemde su dağıtıcı. (Hz. Hüseyin’i anımsatma)

12-KAPICI (dış kapı görevlisi) Dışardan, içerden gelen gidenleri gözlemler,ilgilenir

Kaynak:http://www.aabf-inanc-kurumu.com