Halifeli Köyü Web Sitesi

Nüfus Durumu

Yıllara göre nüfus dağılımı

Yıl

Toplam

Kadın

Erkek

2013

249

123

126

2012

256

127

129

2011

292

142

150

2000

317

162

155

1990

424

197

227

1985

522

295

257