Halifeli Köyü Web Sitesi

Mustafa Dede

MUSTAFA DEDE
(Mustafa ÇALIŞGAN)
mustafa dede
1336 yılında Malatya ili Darende ilçesi Yünlüce (Alvar) köyünde doğdu. Babası Ali, annesi Safiye’dir.
Askerliğini Samsun ve Erzurum’da yaptı. 1937 yılında Zeynep Hanımla evlendi, 7 çocuk sahibidir. Senem, Mahmut, Kasım, Hüseyin Gazi, Ali, Şehriban ve Safiye. Yaşamını bir süre köyünde sürdürdükten sonra Malatya merkezine yerleşmiş, 2000 yılında burada yaşama veda etmiştir.
Hekimhan ilçesi Ballıkaya (Mezirme) köyünden gelerek bugün Kuluncak ilçesine bağlı olan Alvar’a yerleşen babası Ali Çavuş, Şah İbrahim Veli Ocağından olup kendisini dinsel yönden mükemmel bir biçimde yetiştirmiş bir dededir. Dedelik ile birlikte Alvar ve çevre köylerde Kuran öğreticiliği de yapar.
Ali Çavuş’un üç oğlu vardır; Yusuf, Mustafa ve Şah Hüseyin. Oğullarından Yusuf ve Mustafa dedelik kurumunun sürdürücüsü olurlar.
Mustafa Çalışgan, dedeliği Dede Kargınlı Halife Ağa ve ağabeyi Yusuf Çalışkan’dan (Gürgür Dede) öğrenir. 1945 yılından itibaren dedelik yapmaya başlar. Amasya, Gaziantep, Tokat, Malatya, Sivas illerimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde ve Suriye’de dedelik yapar. Dedeliği süresince Zakir İsmail, Âşık Vahap, Âşık Murtaza zakirliğini yaparlar.
Babası Ali Çavuş, ağabeyi Gürgür Dede, Ballıkaya köyünde İmam Dede, Âşık Yusuf Başaran, Âşık Mustafa Başaran, Hasan Yıldırım, Mehmet Çelik, Hamdullah Çalışkan (Gürgür Dedenin oğlu) deldik kurumunun temsilcilerinden olup akrabalarındandır.

Kaynak:https://mezirmeballikayakoyu.blogspot.com