Halifeli Köyü Web Sitesi

Kozulca Baba Türbesi Yağmur Duası

“Bismişah…
Lokmalarınız kabul, muratlarınız hâsıl ola.
Yeyip yedirenler, pişirip getirenler ağrı, acı görmeye.
Dertlere derman, hastalara şifa ola.
Gittikleri yer gam ve keder görmeye.
Üçler, Beşler, Yediler, On İki kutsal Ocak Pirleri, Kırklar, bil cümle erenler daima gönlünüzde ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Hak saklaya, Hızır bekleye.
Gerçeğe Hû…”