Halifeli Köyü Web Sitesi

Köyümüz ve Çevre Köylerin Arazi Dağılımları

Köyler Yüksekliği 1000 metre ve üstü
Toplam Alanı
Yüksekliği 500 metre ve üstü
Toplam Alanı
TOPLAM ALAN
HALİFELİ 17.324 dönüm 21.504 dönüm 42.429 dönüm
AYDINCA 197 dönüm 56.412 dönüm 56.612 dönüm
BELDAĞI 133.861 dönüm 11.787 dönüm 145.649 dönüm
KARAALİ 24.426 dönüm 37.443 dönüm 61.870 dönüm
ABACI 326.172 dönüm 38.657 dönüm 364.829 dönüm
AVŞAR 206.742 dönüm 17.711 dönüm 224.458 dönüm
BÖKE 109.939 dönüm 35.034 dönüm 144.974 dönüm
ÇATALCAM 55.245 dönüm 16.256 dönüm 71.501 dönüm
KARSAN 41.738 dönüm 33.066 dönüm 74.804 dönüm
SARIMEŞE 21.2535 dönüm 106093 dönüm 318.629 dönüm
YOLYANI 2.757 dönüm 23.525 dönüm 26.283 dönüm