Halifeli Köyü Web Sitesi

İmam Caferi Sadık Buyruğu

Kısa adı ile “Buyruk” diye bilinen bu yapıt, Aleviler arasında en çok okunan kitapların başında gelir. Yapıtın pek çok yazmasının bulunması bu savın kanıtıdır. Buyruk, çağlarca elden ele gezer. Alevilerce Kur’an’ı açıklayan ve tamamlayan bir kitap olarak benimsenir.
Yapıtın Alevilerce böylesine üstün tutulması, onun Alevi inanç, töre, tören ve söylencelerini içermesinden kaynaklanır. Bu yapısı ile Buyruk, bir yol ve süreğin iç tüzüğü, daha doğrusu anayasasıdır. Çağlarca baskı altında tutulan bir halk tabakasının el kitabıdır. Yüzyıllar boyu karanlıkta kalmıştır. Varlığı bilinmesine karşın yadsınmıştır. Yapıt, Aleviler arasında “İmam Cafer Buyruğu” ya da kısaca “Buyruk” adı ile tanınır.
Alevî halkın büyük bir bölümü Buyruk’un İmam Cafer’den kaldığına inanır. Nitekim, yapıtın önsözü durumundaki ilk bölümünde, yapıtın içindeki tüm sözlerin İmam Cafer Sadık’ın
olduğu, onun sözlerinin açık ve kesin olduğu belirtilir

kaynak:osnabrueck-alevi.jimdo.com