Halifeli Köyü Web Sitesi

Hakk’a bağladık özümüzü

IMG_20190130_202643

Allah-Muhammed-Ali kutsallığı ile bizleri yan yana getiren, inancına, ikrarına sadık canlarımızın emekleri ve verilen lokmaları ile bu senede yol inançlarımız yerine getiriliyor.
Yolumuz açık ola. Hizmetlerimiz hak katında makbul ola. Allah hizmet yolundaki aşkımızı arttıra. Şaşırıp düşürmeye, namerde muhtaç etmeye. Cemlerimizi daim, demlerimizi kaim eyleye. Allah Allah
“Bism-i Şah! Allah, Allah… Çıraklarımız aydın ola, Meydanlarımız kürşad ola. Hizmetlerimiz kabul ola. Muratlarımız hasıl ola. Dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere. Üçler, Beşler, Yediler, Kırklar katarından, Fatıma güzarından ayırmaya. Dil bizden, nefes Oniki İmam, Hünkar Hacı Bektaş Veli, Şah Abdal Musa’dan ola. Abdal Musa Sultan’ın demi devranı yürüye, Şah İsmail efendimiz hazır ve nazır ola. Gerçeğe hu…”

IMG_20190130_202643

IMG_20190130_202704